Rekrutacja

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Cieszymy się z każdego przyjętego do naszej szkoły dziecka i serdecznie witamy

w Szkole Polskiej im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie!

spontaniczna radość | MISY KRYSZTAŁOWE

W sprawach związanych z rekrutacją zapraszamy do kontaktu mailowego adres: rekrutacja.dublin@orpeg.pl

lub na dyżur telefoniczny poświęcony wyłącznie sprawom rekrutacji w każdy poniedziałek (po przerwie wakacyjnej począwszy od 31 sierpnia 2020 r. ) w godzinach 17.00-18.00 pod numerem:  089-256-1996

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Z uwagi na zawieszenie pracy szkoły w systemie stacjonarnym weryfikację złożonych dokumentów będziemy przeprowadzać we wrześniu, w pierwszym dniu nauki w kolejnym roku szkolnym.

Nadto prosimy o uwzględnienie poniższych uwag:

1.W oddziałach 1-3 zgodnie z polskim prawem oświatowym, które reguluje prace naszej szkoły uczniowie mogą się uczyć w klasach do 25 osób, stąd nie mamy możliwości przyjęcia dodatkowych dzieci powyżej .  Przeniesienia między klasami są możliwe jedynie w przypadku rezygnacji z miejsca dziecka już przyjętego.

2.Ilość oddziałów porannych i popołudniowych wynika z organizacji pracy szkoły i również nie daje się zmienić.

3.Wszystkie podanie do klas wyższych niż pierwsze zostały rozpatrzone pozytywnie, jednak przydział do poszczególnych klas zostanie przeprowadzony w terminie do 30 czerwca 2020 r., w miarę napływania informacji o zwolnionych miejscach po zakończeniu roku, które będzie mieć miejsce 20 czerwca br.

4.Nadal trwa rekrutacja do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego.

5.Wyjątkowo w tym roku nadal dysponujemy wolnymi miejscami w klasach w niedzielę po południu. Będziemy więc ogłaszać nabór dodatkowy do klas pierwszych.

Informacje dla dzieci przyjętych do szkoły >>>

 

 

KLASA 1A , SOBOTA RANO

1.Czeryna Kajetan

2. Dragan – Shabanou Julia 

3. Gruszczyńska Aleksandra

4. Grzybowski Hubert

5. Jabłoński Filip

6. Jastrzębska – Laszkowicz Hanna

7. Kaczorowska Maja

8. Kiely Joanna

9. Kołakowska Stella

10. Kowalik Jan

11. Kozłowski Patrick Mariusz

12. Kraśniewska Zoja

13. Kupiec Melania

14. Malicka Joanna

15. Mańka Sebastian

16. Nieć Zofia Barbara

17. Nowak Piotr Szymon

18. O’Connell Hannah

19. Rzeszutko Amelia

20. Szełemech Victor

21. Topkin Aleksander

22. Witkowski Adam

23. Wybiral Alicja

24. Zakrzewski Kamil

25. Owsianka Nicola

 

KLASA 1B, SOBOTA POPOŁUDNIU

1.       Bierowski Bernard

2.       Biniaszewski Olivier

3.       Cirka Adam

4.       Dębska Lena

5.       Farganus Gabriela

6.       Gajdosz Nikodem

7.       Hajduk Ronja

8.       Kamińska Gaja Ciara

9.       Kolanos Hanna

10.    Kubala Amelia

11.    Kubala Natalia

12.    Kudłacik Olivia

13.    Nowak Sara

14.    Pietrusiewicz Tara

15.    Sewastianiuk Sophie

16.    Siakasiya Klara

17.    Smalec Marta

18.    Szumera Maja

19.    Szymonek Kacper

20.    Szymonek Łucja

21.    Widlicki Izadi

22.    Widlicki Ohiane

23.    Wolska Mia

24.    Wójcik Adam

25.    Wyrwol Zuzanna Franciszka

 

KLASA 1C, SOBOTA POPOŁUDNIU

1.       Bogdański Olaf

2.       Bieniek Maja

3.       Gurnik Oskar

4.       Keneedy Olivia Maja

5.       Klejszmit Patryk Andrzej

6.       Krawczyńska Vanessa

7.       Krasowska Iga

8.       Kwiatosz Gabriela

9.       Marciniak Tymoteusz

10.    Mc Whorter Olivia

11.    Murray Lucas

12.    Nowacki Marcel

13.    Nowak Piotr

14.    Rodak Maciej

15.    Rutkowski Alexander

16.    Ryan Helena

17.    Słowińska Hanna

18.    Smółkowski Julian

19.    Szcześniak Igor

20.    Szuba Sophie

21.    Szymko Nicoles

22.    Wojtak Julia

23.    Wolinski Koczur Oliver

24.    Wożniak Anabelle

25.    Eisbrenner Paula Magdalena

 

KLASA 1D, NIEDZIELA RANO

1.       Baranowski Jacek

2.       Bartkowiak Zoja

3.       Bartkowiak Nataniel

4.       Burke Oskar

5.       Cisz Vanessa

6.       Czerwińska Izabella

7.       Drab Tymoteusz

8.       Dudek Lena

9.       Fidos Aleksander

10.    Grimes Arthur

11.    Janiszewska Mia

12.    Karpierz Antoni

13.    Kobendza Pola

14.    Kosińska Maja

15.    Kucharczyk Amelia

16.    Lewandowska Sonia

17.    Niemczewska Hanna

18.    Nunan Anna Claire

19.    Rozbicka Dominika

20.    Rose Damian

21.    Sobolewska Julia

22.    Szubiński Adam

23.    Śliwka Luca

24.    Zielińska Emilia

25.    Wójcik Lilianna Maja

 KLASA 1E, NIEDZIELA RANO

1.       Bodys Patryk Dominik

2.       Bylicka – Podoba Mia

3.       Cichorczyk Hubert

4.       Gawlas Jan

5.       Gawlik Melanie Rose

6.       Gomulak Nina

7.       Hyland Olivia

8.       Jakab Marcel

9.       Jastrzębska Amelia Justyna

10.    Kopijka Tymoteusz

11.    Krzewinska Nicola

12.    Li Olivia

13.    Lupa Julia

14.    Majchrzak Sara

15.    Maj Nataniel

16.    Maroń Maria

17.    Nowak Nadia

18.    Ślęzak Olivia

19.    Torkowski Kacper

20.    Wójcicka Julia

21.    Wójcik Mateusz

22.    Wyborski Hubert

23.    Zaremba Nicola

24.    Ziółkowska Natalia

25.    Stanek Xavier

KLASA 1F,  NIEDZIELA POPOŁUDNIU

1.       Adamiec Maja

2.        Bielewicz Anastasia

3.       Caillere Clara

4.       Chawaniak Kaja

5.       Chmielewski Antoni

6.       Colfer Eimer Leonarda

7.       Góraj Natalia

8.       Holeczek Irena

9.       Jodełka Michael

10.    Kaifer Veronika

11.    Korpusik Ida Wiktoria

12.    Kruszelnicka Emilia

13.    Nowak Natalia

14.    Nieznalska Ronia Maria

15.    Luka Patryk

16.    Peciak Filip

17.    Ragnoli Hubert

18.    Rzepka Stanisław Jan

19.    Sokulska Hanna Anna

20.    Tuccillo Kiara

21.    Tyszuk Alexander

22.    Wieczorek Sophie

23.    Wróbel Natalia

24.    Gajewska Zuzanna

25.    Ziębacz Sandra

 

 

 

Zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z terminami rekrutacji w Harmonogramie rekrutacji dostepnym poniżej.

Rodzice lub opiekunowie dziecka aplikujący o miejsce w szkole zobowiązani są do zapoznawania się z wynikami kolejnych etapów rekrutacji zamieszczonych w harmonogramie rekrtacji. Szkoła nie wysyła indywidualnych informacji o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji ani o przyjęciu do szkoły.

Informacje te publikowane są na stronie w zakładce Rekrutacja.

Uwaga! W przypadku utrudnionego dostępu do drukarki czy skannera, można przysłać dokumenty rekrutacyjne w formacie pdf.

Kliknij aby pobrać odpowiednie dokumenty:

 

Dokumentacja rekrutacyjna pdo klas innych niż pierwsze pozostaje taka sama jak w przypadku naboru do klas pierwszych.

 UWAGA: Szkoła nie prowadzi nauczania w klasach "0". Oddziały  te są prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne (PSE) na mocy porozumienia z dyrekcją St.Benildus College. Szkoła Polska nie ponosi odpowiedzialności za zajęcia w klasach "0" oraz zajęcia dodatkowe organizowane przez Stowarzyszenie.

Opis zajęć w klasach "0" i zajęć dodatkowych oraz podania do pobrania znajdują się w zakładce Rodzice/ Stowarzyszenie.

 

Niektóre informacje o szkole                                                                                      

Misja Szkoły Polskiej Dublinie

Szkoła realizuje cele i zadania Szkoły określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) kształtuje i podtrzymije tożsamość polska narodową uczniów

2) umożliwia uczniom powracającym do Polski włączenie się do systemu edukacji w Polsce iształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

3)wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu, tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania;

4)podtrzymuje i rozwija poczucie tożsamości narodowej i językowej u uczniów, wychowując uczniów w duchu tradycji narodowej oraz rozwijając u uczniów intelektualną i uczuciową więź z Polską;

Prawo

Organizacja, nadzór pedagogiczny i kontrola  oraz przebieg kształcenia, oceniania i wydawania świadectw  przez SPK wynikają z przepisów Ustawy o systemie oświaty ( 1991 z późn. zm.) i Rozporządzenia  w sprawie  kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  z dnia 31 sierpnia 2010r.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granica w Warszawie ( ORPEG).

Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Szkoła jest nieodpłatna.

Historia

Największa i najstarsza polska szkoła uzupełniajaca w Irlandii. Placówka istnieje od 2005 roku i prowadzi nauczanie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ( program uzupełniający) .

Sale lekcyjne

Słoneczne, przestronne, wyposażone w sprzęt multimedialny. Liczba miejsc ograniczona do 26 uczniów.

Biblioteka

Bogaty księgozbiór pomocy dydaktycznych,  klasyki i literatury najnowszej dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy także dział dla dorosłych.

Świetlica

Tu dzieci mogą oczekiwać na rodzeństwo, spędzić twórczo czas na warsztatach plastycznych i odpocząć.Niestety, świetlica jest odpłatna, ponieważ prowadzi ją założone przez rodziców Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne.

Kadra

Wszyscy nauczyciele posiadają kierunkowe wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne . Wciąż podnosimy i zdobywamy nowe kwalifikacje wymagane polskim prawem oświatowym.

Rodzice

W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która ma głos opiniotwórczy i doradczy w wielu  sprawach dotyczących  pracy szkoły. Składa się z rodziców obecnych uczniów.

Równolegle do Rady Rodziców działa także Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne powołane do wspierania pracy SPK i Rady Rodziców. Składa się z rodziców obecnych i byłych uczniów.

Przedmioty

Klasy 1-3 SP- edukacja wczesnoszkolna ( j.polski; kl. 1 i 2 -3 godz., kl.3- 4 godz.)

Wszystkie pozostałe klasy: j.polski ( 3 godz.) wiedza o Polsce ( 2 godz.)

Zajęcia dodatkowe- sprawdź w menu Rodzice/sprawy bieżące.

Poza lekcjami

Wycieczki po Irlandii, wycieczki do Polski, imprezy sportowe, wymiany młodzieży, konkursy ( szkolne, międzyszkolne i na poziomie krajowym ), turnieje rodzinne, festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, dyskoteki (bal karnawałowy), przedstawienia szkole , projekty szkolne , koncerty, spotkania z twórcami kultury i sztuki , warsztaty itp.

Bezpieczeństwo

Uczniowie są nadzorowani przez nauczycieli w godz. 8.45-16.55. Na każdej przerwie dyżur pełni dwoje lub troje nauczcyieli.

Przepływ ludzi przez szkołę jest nadzorowany przez pana woźnego.Regulamin zabrania uczniom opuszczania szkoły podczas zajęć.Wchodzący do szkoły ( oprócz uczniów) są zobowiązani do wpisania sie do książki odwiedzin.

W szkole obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych ( więcejczytaj w menu O nas/ Regulamin).Podczas składania podania należy wypełnić pole dotyczące zgody na publikację wizerunku/nazwiska dziecka.Zwyczajowo i zgodnie z prawem na stronie szkoły pojawia się dużo zdjęć zbiorowych wykonywanych podczas imprez szkolnych.Podajemy także nazwiska dzieci przy okazji konkursów.Jeżeli Państwo nie wyrażą zgody na publikację nazwiska dziecka, będziemy tego przestrzegać.

Szkoła posiada konto na Facebooku.

Tutaj nie zamieszczamy zdjęć dzieci bez zgody rodzica.Nie pojawiają się także ich nazwiska.Wyjątek dotyczy konkursów, których regulaminy na to zezwalają (rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na publikację nazwiska).

Ocenianie

W szkole obowiązuje uproszczony system oceniania, na podstawie tzw. średniej ważonej.W klasach 1-3 SP-obowiązuje ocena opisowa. Więcej czytaj w zakładce O nas/ Wewnątrzszkolny system oceniania, w zakładce Uczniowie i w zakładce Rodzice.

Komunikacja

Podstawowym kanałem komunikacji z rodzicami są bezpośrednie spotkania z nauczycielami oraz strona internetowa szkoły, poczta elektroniczna oraz profil na Facebooku (ten z uwagi na publiczny charakter komunikatora służy jako kanał jednokierunkowy, tj. informujący o szkole; nie prowadzimy korespondencji z rodzicami za pośrednictwem FB)