Rekrutacja

 LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAPISU

NA ROK SZKOLNY 2017-2018

 

KLASA Ia sobota rano

1.    Dębiec Sonia

2.    Domagała Sebastian

3.    Fedorowicz Wojciech Antoni

4.    Gnutek Olivier

5.    Gnutek Oscar Anthony

6.    Jafra Adam

7.    Jagodzińska Maja

8.    Jurkowska Natasza

9.    Kempski Adrian

10.  Knapczyk Wiktor

11.  Krolak Wiktoria Lidia

12.  Kudłacik Mateusz Cillian

13.  Fusiek Alexander

14.  Lipke Olaf

15.  Magda Leszczyńska

16.  May Hubert

17.  Mazur Jakub

18.  Michalski Patryk Jacek

19.  Mitura Michelle

20.  Nieć Bartosz Antoni

21.  Niewiada Dominik Agnieszka

22.  Ochwat Klara

23.  Szafoni Bartosz

24.  Rzepka Antonina

25.  Woźniak Damian

 

 

 

 

KLASA Ib sobota po południu

1.    Allan Jessica

2.    Bartczak Mateusz Kacper

3.    Ciekalski Nikodem

4.    Czarnecka Claudia

5.    Czosnyka Amelia

6.    Allan Tucillo

7.    Federowicz Marta Iga 

8.    Heidrych Nikodem Mikołaj

9.    Jandy Sebastian

10.  Kiser Patryk Mariusz

11.  Kowalik Emila

12.  Marończyk Julia Anna

13.  Pakulski Alex

14.  Pollock Luka Leon

15.  Probański Natan

16.  Prusak Sara

17.  Przybylski Daniel

18.  Słowińska Amelia

19.  Szreymann Laura

20.  Wasat Adam

21.  Walsh Lily

22.  Wasiak Piotr

23.  Wojciechowska Maja

24.  Wojdyła Maja Dominika

25.  Zatylna Maja

 

 

KLASA Ic  sobota po południu

 

1.    Bahrij Dominika

2.    Baszyńska Wanda Anna

3.    Bil Sandra

4.    Dolata Dominik

5.    Dylewska Amelia

6.    Gierłowska Nicola Sylwia

7.    Heczko Artur

8.    Karpierz Filip

9.    Kmak Filip

10.  Kozik Nathan

11.  Krawczyński Gracjan Jarosław

12.  Nowak Nicola

13.  O Rourke Susan Justa

14.  Pańszczyk Antoni Piotr

15.  Pańszczyk Filip Wiktor

16.  Ratusiński Nikodem

17.  Rodak Mikołaj

18.  Socha Norbert Justin

19.  Szymańska Laura

20.  Świerzbin Bartosz

21.  Tłoczek Mateusz

22.  Turkowska Jessica

23.  Wróbel Lena

24.  Zemła Oliwia

25.  Zieliński Nikodem Patryk

 

KLASA Id niedziela rano

1.    Barchan Natalia

2.    Chwastek Laura

3.    Cichocki Adrian

4.    Cieślak Hanna

5.    Czarzasty Artur

6.    Galej Jakub

7.    Gardiejów Szymon

8.    Gbiorczyk Albert

9.    Kaczanowski Igor Paweł

10.  Karbownik Alicja

11.  Konrad Victor

12.  Kosiński Wiktor

13.  Kowalczyk Cyprian

14.  Kowalewska Julia Ariadna

15.  Leszkiewicz Nicola

16.  Lichoń Dorian Tadeusz

17.  Marciniak Natalia

18.  Ogonowska Izabela Magdalena

19.  Owsianka Miłosz

20.  Pazur Olaf

21.  Pieczykolan Iga

22.  Pieńkowska Olga

23.  Ruciński Jakub

24.  Skuza Martyna Anna

25.  Skuza Szymon Wojciech

 

KLASA I f niedziela rano

1.    Adamski Mikołaj

2.    Czapska Julita

3.    Dryszel Jessica

4.    Duc Sofia

5.    Durnaś Jacob Piotr

6.    Frąckowiak Filip

7.    Herod Patryk

8.    Hyland Sean Gabriel

9.    Jankiewicz Tomasz

10.  Legierski Łukasz

11.  Leszczyński Filp

12.  Marchocki Lilly

13.  Mruk Michalina

14.  Paluch Nicola

15.  Polański Mateusz Robert

16.  Pryciński Jan Jerzy

17.  Somma Francesco Jan

18.  Szustak Maja

19.  Szymków Laura

20.  Wiśniewski Aleksander

21.  Zalewska Lena

22.  Zawidzki Stefan

23.  Zoborowski Olaf

24.  Sobków- Czajka Maciej

25.  Sobków- Czajka Kajetan

 

 

KLASA Ie  niedziela po południe

 

1.    Andrzejczyk Michał Piotr

2.    Andrzejczyk Oliwia

3.    Arczyńska Antonina

4.    Bauman Olivia

5.    Bhanhala Oskar

6.    Cichorczyk Olaf

7.    Gbiorczyk Cezary

8.    Góraj Aleksander

9.    Gradowski Artur Jan

10.  Kordański Jan

11.  Kowalczyk Jakub Władysław

12.  Landowska Victoria

13.  Małkowska Natalia

14.  Mateusz Wojciech

15.  Parzych Olivier

16.  Siąkała Zuzanna

17.  Stachera Dawid Łukasz

18.  Szarecki Aleksander Marcin

19.  Szymańska Noemi

20.  Tchórz Oliwia

21.  Tchórz Patryk

22.  Traciak Dominik

23.  Urbaniak Jakub

24.  Ziembicki Borys

25.  Janas Jakub Antoni

 

 

Rezerwowa lista dzieci

 

1.    Gosik Izabela

2.    Kondys Franciszek

3.    Lichosik Jakub

4.    Szafrański Piotr

5.    Jaworski Ignacy

6.    Bodziochowski Tomasz

7.    Toma Nina

8.    Smuga Michalina Lena

9.    Krupka Kacper

10.  Denisiuk David

11.  Dulik Ewelina Gabriela

12.  De Soula Gabriela

13.  Frydrych Igor

14.  Głazik Nadia

15.  Stroiwąs Fernandez Bartosz

 

ZMIANY W PRZYDZIALE DO KLAS SĄ MOŻLIWE O ILE ZNAJDZIE SIĘ OSOBA, Z KTÓRĄ ZAMIANĘ MOŻNA PRZEPROWADZIĆ.

 

O LICZEBNOŚCI KLAS 1-3 (25 osób) DECYDUJE POLSKIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE REGULUJE DZIAŁALNOŚĆ  SPK.

 

Osobom aplikującym o miejsca w klasach wyższych przydział do klas zostanie zaproponowany do 20 września 2017 w miarę wolnych (zwolnionych) miejsc.

 

 

Kliknij aby pobrać odpowiednie dokumenty:

 

UWAGA: Szkoła nie prowadzi nauczania w klasach "0". Oddziały  te są prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne (PSE) na mocy porozumienia z dyrekcją St.Benildus College. Szkolny Punkt Konsultacyjny (SPK) nie ponosi odpowiedzialności za zajęcia w klasach "0" oraz zajęcia dodatkowe organizowane przez Stowarzyszenie.

Opis zajęć w klasach "0" i zajęć dodatkowych oraz podania do pobrania znajdują się w zakładce Rodzice/ Stowarzyszenie.

 

Niektóre informacje o szkole                                                                                      

Misja SPK w Dublinie

Szkoła realizuje cele i zadania Szkoły określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)umożliwia uczniom powracającym do Polski włączenie się do systemu edukacji w Polsce;2)kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

3)wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu, tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania;

4)podtrzymuje i rozwija poczucie tożsamości narodowej i językowej u uczniów, wychowując uczniów w duchu tradycji narodowej oraz rozwijając u uczniów intelektualną i uczuciową więź z Polską;

Prawo

Organizacja, nadzór pedagogiczny i kontrola  oraz przebieg kształcenia, oceniania i wydawania świadectw  przez SPK wynikają z przepisów Ustawy o systemie oświaty ( 1991 z późn. zm.) i Rozporządzenia  w sprawie  kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  z dnia 31 sierpnia 2010r.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granica w Warszawie ( ORPEG).

Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Szkoła jest nieodpłatna.

Historia

Największa i najstarsza polska szkoła uzupełniajaca w Irlandii. Placówka istnieje od 2005 roku i prowadzi nauczanie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ( program uzupełniający) .

Sale lekcyjne

Słoneczne, przestronne, wyposażone w sprzęt multimedialny. Liczba miejsc ograniczona do 26 uczniów.

Biblioteka

Bogaty księgozbiór pomocy dydaktycznych,  klasyki i literatury najnowszej dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy także dział dla dorosłych.

Świetlica

Tu dzieci mogą oczekiwać na rodzeństwo, spędzić twórczo czas na warsztatach plastycznych i odpocząć.Niestety, świetlica jest odpłatna, ponieważ prowadzi ją założone przez rodziców Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne.

Kadra

Wszyscy nauczyciele posiadają kierunkowe wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne . Wciąż podnosimy i zdobywamy nowe kwalifikacje wymagane polskim prawem oświatowym.

Rodzice

W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która ma głos opiniotwórczy i doradczy w wielu  sprawach dotyczących  pracy szkoły. Składa się z rodziców obecnych uczniów.

Równolegle do Rady Rodziców działa także Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne powołane do wspierania pracy SPK i Rady Rodziców. Składa się z rodziców obecnych i byłych uczniów.

Przedmioty

Klasy 1-3 SP- edukacja wczesnoszkolna ( j.polski; kl. 1 i 2 -3 godz., kl.3- 4 godz.)

Wszystkie pozostałe klasy: j.polski ( 3 godz.) wiedza o Polsce ( 2 godz.)

Zajęcia dodatkowe- sprawdź w menu Rodzice/sprawy bieżące.

Poza lekcjami

Wycieczki po Irlandii, wycieczki do Polski, imprezy sportowe, wymiany młodzieży, konkursy ( szkolne, międzyszkolne i na poziomie krajowym ), turnieje rodzinne, festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, dyskoteki ( andrzejki i bal karnawałowy), przedstawienia szkole , projekty szkolne , koncerty, spotkania z twórcami kultury i sztuki , warsztaty itp.

Bezpieczeństwo

Uczniowie są nadzorowani przez nauczycieli w godz. 8.45-16.15. Na każdej przerwie dyżur pełni dwoje lub troje nauczcyieli.

Przepływ ludzi przez szkołę jest nadzorowany przez pana woźnego.Regulamin zabrania uczniom opuszczania szkoły podczas zajęć.Wchodzący do szkoły ( oprócz uczniów) są zobowiązani do wpisania sie do książki odwiedzin.

W szkole obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych ( więcejczytaj w menu O nas/ Regulamin).Podczas składania podania należy wypełnić pole dotyczące zgody na publikację wizerunku/nazwiska dziecka.Zwyczajowo i zgodnie z prawem na stronie szkoły pojawia się dużo zdjęć zbiorowych wykonywanych podczas imprez szkolnych.Podajemy także nazwiska dzieci przy okazji konkursów.Jeżeli Państwo nie wyrażą zgody na publikację nazwiska dziecka, będziemy tego przestrzegać.

Szkoła posiada konto na Facebooku.

Tutaj staramy się nie zamieszczać zdjęć dzieci.Nie pojawiają się na nim także ich nazwiska.Wyjątek dotyczy konkursów, których regulaminy na to zezwalają ( rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na publikację nazwiska).

Ocenianie

W szkole obowiązuje uproszczony system oceniania, na podstawie tzw. średniej ważonej.W klasach 1-3 SP-obowiązuje ocena opisowa. Więcej czytaj w zakładce O nas/ Wewnątrzszkolny system oceniania, w zakładce Uczniowie i w zakładce Rodzice.

Komunikacja

Podstawowym kanałem komunikacji z rodzicami są bezpośrednie spotkania z nauczycielami oraz strona internetowa szkoły, poczta elektroniczna oraz profil na Facebooku.