Wyśpiewaj szóstkę z WOPu - konkurs dla uczniów klas 6-8 i LO

Tym razem zapraszamy naszych najstarszych uczniów do zaśpiewania piosenki i przesłania nagrania audiowizualnego do wychowawcy klasy w terminie do 24-25 października. Szczegóły znaleźć można w regulaminie poniżej. Serdecznie zapraszamy. Nagrody - oprócz szóstki-czekają!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU dla uczniów klas VI – VIII SP oraz I- III LO Szkoły Polskiej im J. Korczaka w Dublinie.

Cele konkursu: - wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej - uczczenie setnej rocznicy bitwy warszawskiej - popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej - doskonalenie warsztatu artystycznego - pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego Zasady konkursu:

- uczestnikami konkursu mogą być: solista, duet lub zespół - konkurs polega na wykonaniu piosenki patriotycznej, w dowolnej interpretacji, z akompaniamentem własnym bądź gotowym nagraniem instrumentalnym.

- występ należy nagrać w formacie mp4(najlepiej), avi ; telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem i przekazać (przesłać) wychowawcom do 24-25 października, 7-8 listopada. - nagranie audiowizualne powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz informacją z której klasy pochodzi autor;

- wybieramy tylko 1 piosenkę

1. „Śpiewka 1920”

2.” Przybyli ułani pod okienko” 

3. Albo wybierz sam(a) -J pamiętaj jednak, że ma to być piosenka patriotyczna, upamiętniająca „Cud nad Wisłą” lub temat odzyskania niepodległości państwa polskiego.

- za utwór patriotyczny uznaje się pieśń lub piosenkę, z której tekstu emanuje umiłowanie ojczyzny; piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej; piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną; piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną

- piosenki śpiewamy wyłącznie w języku polskim

- udział w w/w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie wizerunku dziecka na potrzeby szkoły

- komisja oceniać będzie dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu, muzykalność ,ogólny wyraz artystyczny,oryginalność interpretacji

- wyniki ogłoszone zostaną 14-15 listopada;

- na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy!