Konkurs na komiks o Bitwie Warszawskiej dla uczniów klas 4-5 SP

Z okazji 100-lecia bitwy warszawskiej organizujemy konkurs dla 4 i 5 klas „BITWA WARSZAWSKA NASZYMI OCZAMI”. Zgodnie z regulaminem uczniowie powinni wykonać komiks, który przybliża tematykę tej bitwy.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„BITWA WARSZAWSKA NASZYMI OCZAMI”

dla uczniów klas IV – V Szkoły Podstawowej SP im J. Korczaka w Dublinie
Cele konkursu:
• przybliżenie tematyki związanej z bitwą warszawską i jej znaczenia
• uczczenie setnej rocznicy bitwy warszawskiej
• doskonalenie znajomości języka polskiego przez uczniów szkół za granicą;
• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej;
• umożliwienie uczniom przedstawienia własnej wizji tego wydarzenia w artystyczny
sposób
Zasady konkursu:
• uczniowie z klas IV-V wykonają komiks, który przybliży tematykę bitwy warszawskiej;
• technika wykonania prac jest dowolna;
• jedyny artystyczny warunek to utrzymanie formy komiksu;
• praca musi uwzględniać fakty historyczne związane z tematyką bitwy warszawskiej;
• prace powinny zostać dostarczone do wychowawców do 24-25 października, 7-8
listopada;
• każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz informacją, z której
klasy pochodzi autor;
• komisja oceniać będzie kreatywność, estetykę wykonania, zgodność z regulaminem
oraz zgodność historyczną prac;
• wyniki ogłoszone zostaną 14-15 listopada;
• przyznane zostaną trzy główne miejsca;
• na laureatów czekają dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału!