Konkurs "Ja, Polak mały Ja, Polka mała"

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości nasza szkoła organizuje konkurs adresowany do uczniów klas 1-3 szkól przy Ambasadzie RP w Dublinie oraz uczniów szkół polonijnych z terenu Irlandii.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez Uczestników książeczki poświęconej ich polskim korzeniom, miejscom, historiom ważnym z perspektywy osobistych doświadczeń dzieci.

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III (dzieci w wieku 6-10 lat) szkół polonijnych na terenie Irlandii.

Cele

Główne cele konkursu to : • Pogłębianie zainteresowania dzieci krajem ojczystym, jego historią, kulturą i tradycją; • Wspieranie procesu kształtowania tożsamości narodowej dzieci w wieku 6-10 lat przebywających na emigracji; • Kształtowanie postaw patriotycznych ; • Kształtowanie poprawności wypowiedzi pisemnej na dany temat; • Doskonalenie znajomości języka polskiego przez uczniów szkół za granicą; • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej; • Rozwijanie możliwości twórczych dzieci ; • Aktywizacja polskich środowisk za granicą.

Termin

Prace mogą być nadsyłane do dnia 25.10.2020.

Laureaci i nagrody

Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora dnia 11.11.2020.

Nagrodzone prace zostaną udostępnione na stronie szkoły www.dublin.oreg.pl

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody książkowe oraz gry. Regulamin konkursu Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku do niniejszego zaproszenia oraz na stronie Organizatora www.dublin.orpeg.pl

Przeprowadzenie Konkursu jest dofinansowane ze środków projektowych MEN „Godność. Wolność. Niepodległość, edycja 2020”.

REGULAMIN KONKURSU>>>

Serdecznie zapraszamy do udziału!