zawieszenie zajęć

W związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2 w szkoła pracuje w systemie hybrydowym (więcej na ten temat w Aktualnościach)