Jestem EKO - samorząd uczniowski znowu w akcji!

Szkolny zespół do spraw profilaktyki we współpracy z samorządem uczniowskim w dniach 23-24 listopada przeprowadził akcję edukacyjną „Ekologia - Jestem EKO” . Prezentacja dała możliwości przekazu wartości ekologicznych. Członkowie samorządu uczniowskiego z pełnym zaangażowaniem przekazywali swoim kolegom i koleżankom informacje jak być EKO. W trakcie prezentacja angażowali swoich słuchaczy w rozmowę na tematy poświęcone ekologii, zadawali pytania, by włączyć innych do dyskusji, jak również chętnie udzielali odpowiedzi. Jedno jest pewne- po tej akcji- nasi uczniowie już wiedzą jak być EKO.

Główne cele akcji to: -kształtowanie właściwych postaw i zwiększenie wrażliwości na problemy środowiska, - uwrażliwianie dzieci na potrzebę dbania o nasze środowisko, - uświadomienie roli każdego człowieka w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Obraz może zawierać: ekran

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i w budynku