Mamy nowy Samorząd Uczniowski!

W dniach 12-13 października 2019 r. odbyły się demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Dziękujemy ustępującemu Samorządowi za pracę dla szkoły, a nowo wybranym władzom gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkolnej jej społeczności.
A oto skład nowego Samorządu:
sobota
Emilia Żero 8a
Wiktoria Wąsat 7a
Bartek Felińczak 5b

niedziela
Adrian Karbownik ILO
Konrad Sankiewicz 8b
Gabriela Kupis 6d