Zaproszenie dla rodzców na warsztaty poświęcone dwujęzyczności dzieci

Serdecznie zapraszamy na warsztaty "Dwujęzyczność na co dzień", które odbędą się w sobotę, 12 października o godz. 13:30-15:00 oraz w niedzielę, 13 października, o godz. 10:00-11:30. Zajęcia te stanowić będą wyjątkową okazję do poszerzenia wiedzy na temat dwujęzyczności dzieci, a także związanych z nią wyzwań i korzyści, z jakimi polskie rodziny spotykają się w Irlandii. Omawiane zagadnienia (takie jak: rodzaje dwujęzyczności, strategie wychowania dwujęzycznego, rola edukacji uzupełniającej i inne) będą miały na celu wyposażenie Państwa w praktyczne wskazówki i rzetelną wiedzę, które pozwalają świadomie wspierać dwujęzyczność dzieci na co dzień.
Zajęcia poprowadzi pani Agnieszka Pędrak - nauczycielka języka polskiego w naszej szkole i doktorantka na Trinity College Dublin. Tematem jej badań jest dwujęzyczność w kontekście emigracji i język polski jako dziedziczony w Irlandii.

Jednocześnie informujemy, że uczniowie, którzy w tych godzinach nie będą mieć lekcji, mogą zostać na świetlicy na czas uczestniczenia rodziców w warsztatach.
Polonijny DzieńDWujęzyczności od 2005 roku obchodzony jest w każdy trzeci weekend października.