O tym co słychać u przyjaciół z Pierwomajki

Wprawdzie lato w pełni, ale wróćmy na chwilę pamięcią do grudniowych dni, kiedy to od trzech lat przygotowujemy i rozprowadzamy Kartki dla Pierwomajki, w ramach naszej szkolnej akcji Między Dublinem a Pierwomajką. Z radością donosimy, że 27 lipca nasi przyjaciele z Kazachstanu przylecieli do Polski! i Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, a przede wszystkim dzięki panu posłowi Zbigniewowi Gryglasowi, który zorganizował wizytę.
Na spotkanie z gośćmi z Pierwomajki została zaproszona także pani Iwona Siniarska, wieloletnia nauczycielka w naszej szkole, która choć w zeszłym roku przestała już u nas pracować, nadal pozostaje z nami w serdecznym kontakcie i nadal pilotuje naszą akcję wzmacniania przyjaźni między Dublinem a Pierwomajką.
Nasza szkoła w miarę swoich możliwości stara się wspierać naszych przyjaciół z Kazachstanu, których losy przodków w tak tragiczny sposób zapisały się na kartach historii. Przez trzy ostanie lata wymienialiśmy miłe życzenia z okazji świąt, przesyłaliśmy dla siebie kartki i pozdrowienia, zgromadziliśmy skromne (choć w kazachskich realiach całkiem spore) środki pieniężne.
Bardzo cieszymy się, że udało się chociaż niewielkiej grupie uczniów z Pierwomajki odwiedzić ojczyznę, którą dotąd znali głownie z opowiadań, książek i fotografii. Cieszymy się tym bardziej, że wtedy, gdy rozpoczynaliśmy naszą współpracę z Domem Polskim, niemal nikt nie pamiętał o maleńkiej Pierwomajce, a teraz odwiedzają ją politycy i inni ważni ludzie. To dobry znak – oby było jak najwięcej takich gestów solidarności z Polakami na Wschodzie, gestów, które mogą zmienić ich dzielne życie na lepsze!