Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w zakłdce Rekrutacja

Informujemy, że na naszej stronie w zakładce Rekrutacja zostały opublikowane listy kandydatów do klas pierwszych na przyszły rok szkolny.
Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia zapraszamy do szkoły zgodnie z Harmonogramem rekrutacji w dniach 25 i 26 maja br. o godzinie 14.00 (bezpośrednio po pikniku rodzinnym, szerzej o tym napiszemy już niebawem) z oryginałami dokumentów rekrutacyjnych oraz dokumentami wymaganymi regulaminem.
Na stronie znajduje się również lista dzieci zakwalifikowanych do innych klas na zwolnione miejsca.
Przydział do klas nastąpi do końca czerwca 2019, po zakończeniu obecnego roku szkolnego, kiedy szkoła będzie dysponować pełna informacją o zwolnionych miejscach. Informacja szczegółowa o przydziale będzie dostępna na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja. Prosimy również o przeczytanie dokładne informacji na temat testów w pliku z nazwiskami dzieci zakwalifikowanych do klas drugich i trzecich).
Na piknik rodzinny- główne wydarzenie Korczakowskich Dni Dziecka organizowanych przez nas w ramach Festiwalu Polska Eire 2019 zapraszamy również wszystkich naszych przyszłych uczniów .
Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Wami spędzić czas na zabawach, konkursach! Do zobaczenia 25 i 26 maja w godzinach 11.00 -14.00