1 kwietnia 2019 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów na kolejny rok szkolny. Zapraszamy!

Równo za miesiąc 1 kwietnia br. rozpoczynamy rekrutację uczniów do klas pierwszych. Na chętnych czeka 150 miejsc w klasach sobotnich i niedzielnych (po 3 oddziały). W myśl polskich przepisów prawa oświatowego tzw. obowiązek szkolny w roku 2019/20 dotyczy dzieci z rocznika 2012 - one też mają pierwszeństwo w przyjęciu do naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnym na naszej stronie w zakładce „Rekrutacja”.
W celu zapisania dziecka do szkoły należy:
Zapoznać się z regulaminem rekrutacji;
Zapoznać się z harmonogramem rekrutacji;
Pobrać ze strony szkoły z zakładki „Rekrutacja” 6 załączników;
Wydrukować załączniki, wypełnić, podpisać, zeskanować (sfotografować) i odesłać na adres: rekrutacja.dublin@orpeg.pl;
Mail powinien być opisany imieniem i nazwiskiem dziecka z podaniem klasy, o którą rodzic/ opiekun aplikuje np.: Jan Kowalski klasa 1 SP (SP=szkoła podstawowa);
Załączniki powinny być wypełnione czytelnie np. komputerowo;
Rozdzielczość skanu (fotografii) powinna zapewniać czytelność dokumentów;
Dokumenty powinny być przesłane z jednego adresu mailowego (decyduje pierwsze zgłoszenie)

Prosimy pamiętać, że szkoła nie wysyła informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia/ przyjęciu. RODZIC/ OPIEKUN ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNAWANIA SIĘ Z LISTAMI KANDYDATÓW UDOSTĘPNIANYMI NA www.dublin.orpeg.pl zakładka „Rekrutacja”, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Serdecznie zapraszamy!