Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

Za miesiąc 3 kwietnia br. rozpoczynamy rekrutację uczniów do klas pierwszych. Na chętnych czeka 150 miejsc w klasach sobotnich i niedzielnych  (po 3 oddziały).

W myśl polskich przepisów prawa oświatowego tzw. obowiązek szkolny w roku 2018/19 dotyczy dzieci z rocznika 2011 - one też mają pierwszeństwo w przyjęciu do naszej szkoły.  Zapraszamy do zapoznania się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnym na naszej stronie: www.dublin.orpeg.pl zakładka „Rekrutacja”

 W celu zapisania dziecka do szkoły należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji;
  2. Zapoznać się z harmonogramem rekrutacji;
  3. Pobrać ze strony szkoły z zakładki  „Rekrutacja” 4 załączniki;
  4. Wydrukować załączniki, wypełnić, zeskanować (sfotografować) i odesłać na adres: rekrutacja.dublin@orpeg.pl;
  5. Mail powinien być opisany imieniem i nazwiskiem dziecka z podaniem klasy, o którą rodzic/ opiekun aplikuje np.: Jan Kowalski klasa 1 SP (SP=szkoła podstawowa);
  6. Załączniki powinny być wypełnione czytelnie np. komputerow;
  7. Rozdzielczość skanu (fotografii) powinna zapewniać czytelność dokumentów;
  8. Dokumenty powinny być przesłane z jednego adresu malowego (decyduje pierwsze zgłoszenie)

9.      Prosimy pamiętąć, że szkoła nie wsyła informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia/ przyjęciu. RODZIC/ OPIEKUN ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNAWANIA SIĘ Z LISTAMI KANDYDATÓW UDOSTĘPNIANYMI NA www.dublin.orpeg.pl zakładka „Rekrutacja”, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy!