KDD

Zapraszamy  do zapoznania się z planem lekcji na rok szkolny 2019/2020 w zakłdce Uczniowie/ plan lekcji oraz dniami pracy szkoły w zakładce Rodzice/ Plan pracy szkoły