Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne działające na rzecz SPK przy Ambasadzie RP w Dublinie powstało na zebraniu założycielskim 7 lipca 2009 r.

Prezes: Joanna Wawrzyńska   e-mail: pse.edu@gmail.com

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Revenue i ma osobowość prawną.

Numer w Revenue: 9719074Q

Numer konta, na które można wpłacać dotacje:

 • bank AIB
 • numer konta: 455 800 34
 • sort code: 93-25-15
 • BIC: 455 800
 • IBAN: IE43AIBK93251545580034

Cykliczne projekty Stowarzyszenia:

- nauka dzieci sześcioletnich w klasach "0"
- zajęcia dodatkowe z matematyki w klasach 2-3 oraz 4-8 SP
- zajęcia sportowe i  umuzykalniające
- festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
- konkursy wiedzy o Polsce.

W celu zapisania dzieci na zajęcia dodatkowe, należy się skontaktować z prezesem PSE (dane powyżej).

ZERÓWKA

1. Klasy "0" są prowadzone przez Stowarzyszenie. Szkolny Punkt Konsultacyjny nie ponosi odpowiedzialności za prowadzone zajęcia. Zapisanie na zajęcia odbywa sie na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, którą stanowi podanie o przyjęcie na zajęcia.

2. W roku szkolnym 2017/2018 do klasy 0 mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku 2017 kończą 5 lub 6 lat.

Rodzice dzieci sześcioletnich, które we wrześniu rozpoczną klasę 1 SP w szkole irlandzkiej, o ile chcą by ich dziecko kontynuowało naukę w SPK w klasie pierwszej, powinni aplikować o miejsce w klasie 1 w terminie rekrutacji (w roku szk. 2017/18 od 3.04.2018) na zasadach ogólnie obowiązujących. Więcej informacji na temat procesu rekrutacyjnego znajduje się w zakładce "REKRUTACJA".

Prosimy uwzględnić fakt, że szkoła nie może automatycznie gwarantować miejsca w klasie pierwszej absolwentom klasy zerowej.

 

3. Dokumentacja potrzebna do rekrutacji do klas 0:

a) podanie - pobierz>>>

b) odpis aktu urodzenia dziecka,

c) zaświadczenie ze szkoły irlandzkiej ze wskazaniem rodzaju szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko.

4. Jak zapisać dziecko do zerówki?

a) zbierz dokumentację,

b) od dnia 1 maja bieżącego roku wyślij skany dokumentów na adres poczty elektronicznej Polskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego: pse.edu@gmail.com

c) zachowaj oryginały dokumentów; we wrześniu należy je przekazać wychowawcy.

Podręcznik dla klasy 0 w roku szkolnym 2017/2018:

ELEMENTARZ SZEŚCIOLATKA (wszytskie części)  kliknij, aby pobrać informacje o podręczniku

 

ZAJECIA POZALEKCYJNE W ROKU 2017/18

Zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych:
 • świetlica- zgłoszenia u pani Agnieszki Cesarz
 • zajęcia muzyczne - prowadzenie pani Beata Kmak 0877874993 - informacje o cenie u prowadzącej
  • Grupowa lekcja keyboardu 11:45-12:30
  • Grupowa leckaja skrzypiec i ukuleli 12:40-1:25 .
   
  Istnieje możliwość indywidialnych zajęć ze skrzypiec, pianina,ukuleli i gitary  po wczesniejszym uzgodnieniu terminu. Koszt 20 euro za 30 minut czyli 200 euro za 10 lekcji. 
 • Szkolny Klub Tańca Sportowego prowadzenie- pan Krzysztof Baranowski tel. 0868360552 - informacje o cenie u prowadzącego. Istnieje możliwość zorganizowania zajeć dla rodziców i zajęć indywidulanych
 • MATEMATYKA 100 euro za caly rok klasy 1-4 - zajęcia mogą się odbyć w zależności od ilości chętnych (7 osob min) i dostępnści nauczycieli
ZAPISY u prowadzących.

Wszystkie zajęcia dodatkowe kończa się o  15.00.