Trzeci raz o przyjaźni "Między Dublinem a Pierwomajką"

To już trzeci rok z rzędu, gdy naszą społeczność i mieszkańców kazachskiej Polonii połączył most przyjaźni miedzy Dublinem a Pierwomajką. Nasi najmłodsi uczniowie przygotowali więc kartki bożonarodzeniowe, które rozprowadzane były wśród rodziców. Z ich sprzedaży, pchlego targu oraz drobnych datków od odwiedzających świąteczny kiermasz, udało się nam zgromadzić blisko 350 euro. Warto przy okazji dodać, że dzięki naszemu dotychczasowemu wsparciu, zorganizowane zostały wycieczki dla dzieci i seniorów, zakupiono gwiazdkowe prezenty i pompę wodną, dzięki czemu w Domu Polskim w Pierwomajce płynie bieżąca woda. Serdecznie dziękujemy, że po raz kolejny okazaliście swe przyjazne i solidarne serca! Wraz w wdzięcznością, przekazujemy życzenia, które dotarły do nas od dzieci z dalekiej Pierwomajki.