Pasowanie na ucznia w klasach pierwszych

"Ślubuję służyć wiernie mej Ojczyźnie - Polsce” -z takimi oto słowami na ustach i w sercach 21-22 października tegoroczni pierwszoklasiści zostali przyjęci do społeczności uczniowskiej. W przygotowanych na każdy dzień uroczystości programach artystycznych, dzielnie wykazywali się oni umiejętnościami recytatorskimi, talentami muzycznymi, ale przede wszystkim dzielili się ze zgromadzonymi w szkolnej auli rodzicami, nauczycielami i starszymi kolegami swoją radością i energią. Po uroczystym ślubowaniu nasi najmłodsi świętowali w klasach razem z wychowawcami i rodzicami w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu pasowania, a pierwszaczkom gratulujemy i składamy życzenia serdecznych przyjaźni i wielu mądrych spotkań w naszej wspólnej szkole!