"Między Dublinem a Pierwomajką"

Już po raz trzeci organizujemy akcję "Między Dublinem a Pierwomajką".Podzielmy się radością z innymi! W najbliższy weekend kupmy kartkę świąteczną dla dzieci z Pierwomajki w Kazachatanie!