"Między Dublinem a Pierwomajką"

Serdecznie dziekujemy Radzie Rodziców za zaorganizowanie kiermaszu wielkanocnego. Dziękujemy również wystawcom i rodzicom, którzy odwiedzili naszą szkołę w ubiegły weekend za wspaniałą atmosferę i wsparcie finansowe organizacji Dnia Dziecka w SPK.