Koła zainteresowań

  1. W roku szkolnym 2016/17 zapraszamy do uczestnictwa w nieodpłatnych zjęciach sportowych prowadzonych przez pana Jacka Bahrija (kontkat w zakładce "Nauczyciele").
  2. Świetlica szkolna prowadzi nieodpłatne zajęcia artystyczne - zapisy u pani Agnieszki Cesarz.
  3. W soboty o godzinie 15.30 uczniów klas młodszych SP zaprasza na zbiórki drużyna zuchowa. Więcej informacji można zasięgnąć u druhny Agnieszki Wieczorkowskiej przed lub po zbiórce.
  4. Od soboty 4 lutego 2017 r.w odbywają się zajęcia umuzykalniające. Cykl obejmuje 10 spotkań- po dwie godziny lekcyjne poświęcone grze: na skrzypcach, gitarze, ukulelach, keyboardzie oraz technice śpiewu. Prowadzenie: pani Beata Kmak -nauczyciel z 20 letnim stażem, muzyk-instrumentalista ze specjalizacją gry na skrzypcach i pianinie, uczący gry na instrumentach w szkołach na terenie Irlandii zarówno dzieci jak i dorosłych. Koszt cyklu: 60 EURO (opłata na pierwszym spotkaniu u nauczyciela).
  5. Od 4 lutego 2017 w sobotę i w niedzielę o godz. 11.45-12.30 odbywają się zajęcia taneczne w ramach Klubu Tańca Sportowego. W programie są między innymi tańce latyno-amerykańskie jak salsa, samba, cha-cha, jive, tańce standardowe, jak walc angielski, tango, q’step. Prowadzenie: pan Krzysztof Baranowski - Mistrz Irlandii w Tańcu Towarzyskim 2016.  Koszt cyklu 10 spotkań: 80 euro. Możliwość utworzenia grup dla rodziców.