Kształcenie na odległość

 Ośrodek Rozwoju  Polskiej  Edukacji za Granicą w Warszawie prowadzi zajęcia w systemie nauczania na odległość. Organizuje także koła zainteresowań i doradztwo dla uczniów i rodziców planujących powrót do Polski.