Zaproszenie

W naszej szkole dzieje się bardzo dużo. Jako szkoła na obczyźnie oferujemy nie tylko zajęcia obowiązkowe, ale także szereg zajęć dodatkowych i wydarzeń kulturalnych. Jest to możliwe dzięki Radzie  Rodziców i Polskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu. Organizacje te dbają o urozmaicenie oferty placówki. Rodzice od lat poświęcają swój czas i talent na rzecz  naszej społeczności. To dzięki nim mogą się odbywać wspaniałe konkursy i uroczystości szkolne.To ci właśnie Rodzice organizują spotkania z pisarzami i artystami .Kupują książki i nagrody; organizują sprzedaż ciast, przygotowują Dzień Dziecka, dekorują sale przed uroczystościami i podejmują wiele innych działań.Nie otrzymują za to nigdy żadnego wynagrodzenia.To społecznicy, którzy identyfikują sie ze szkołą, widząc w niej wspólne dobro.Żadne słowa nie oddadzą naszej wdzięczności za ich wysiłek. Bez aktywnego udziału rodziców życie naszej szkoły byłoby o wiele uboższe.

Zwracamy się do Rodziców z zaproszeniem do działania  w obu organizacjach.Nie stójcie z boku.Decydujcie w sprawach ważnych dla szkoły.Tak niewielu może zrobić tak wiele.


Przewodniczący RadyRodziców: Rafał Ogłaza, spkradarodzicow@gmail.com
Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne:P.Joanna Wawrzyńska, pse.edu@gmail.com