Rada Rodziców

 Regulamin Rady Rodziców >>>>

 Prezydium Rady Rodziców:

przewodniczący: Wojciech Ablewicz

z-ca przewodniczącego: Magda Leszczyńska

skarbnik: Justyna Hammon 

sekretarz: Marcin Wojdas

 

 

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący: Jacek Pęchalski 

z-ca przewodniczącego: Katarzyna Tockas 

sekretarz: Eliza Paprocka 

 

adres e-mail: radarodzicow.spkdublin@gmail.com

 

Uprzejmie prosimy, aby wszystkie wpłaty dokonywane na rzecz RR były dobrze opisane ( imię i nazwisko, klasa - np. 2b SP).

           Konto Rady Rodziców:

           Polish Parents Association

           Bank: AIB

           Sort Code: 93-32-36

           Numer konta: 47 86 40 44