Rada Rodziców

 Regulamin Rady Rodziców >>>>

 Prezydium Rady Rodziców 2019/20

Prezydium Rady Rodziców:

przewodniczący: Renata Pazur (kl. 1 L.o. niedz.)

z-ca przewodniczącego: Jolanta Stochla (kl. 1 L.o sob.)

skarbnik: Magdalena Miroś (kl. 2-3 L.o sob.)

sekretarz: Anna Leżańska-Toma (kl. 6c sob.)

 

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący: Joanna Skiba (kl. 5a sob)

z-ca przewodniczącego: Kamila Artysiewicz (kl. 3c sob.)

sekretarz: Monika Florek (kl.2a sob )

 adres e-mail: radarodzicow.spkdublin@gmail.com

 Uprzejmie prosimy, aby wszystkie wpłaty dokonywane na rzecz RR były dobrze opisane ( imię i nazwisko, klasa - np. 2b SP).

           Konto Rady Rodziców:

           Polish Parents Association

           Bank: AIB BANK

           Bank Code: 93-32-36

           Numer konta: 47 86 40 44

           IBAN: IE13AIBK93323647864044