Kochamy Cię, Polsko!

W dniach 29-30 marca 2014r. odbyła się czwarta już edycja turnieju wiedzy o Polsce klas 3 SP pod hasłem Kocham Cię Polsko.  Pozwala on  uczniom rozwijać zainteresowanie ojczyzną, podtrzymywać więź z krajem przodków i czuć dumę ze swego pochodzenia. Dla nauczycieli jest on także ciekawym sposobem na realizację treści Ram Programowych w  sposób przystępny i atrakcyjny  dla uczniów.

 

Konkurs nadzorowało jury w składzie:

sobota, 29 marca

Przewodnicząca - Jolanta Babiarska – nauczyciel 

Z-ca - Tomasz Kostienko - przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz - Katarzyna Sochaj-  wiceprezes  Polskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego;

 

niedziela, 30 marca

Przewodnicząca –Jolanta Babiarska- nauczyciel

Z-ca - Katarzyna Sochaj- wiceprezes  Polskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego

Sekretarz- Magdalena Cholewińska – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców.

 

Uczestnikami tego konkursu byli uczniowie klas 3 SP: w sobotę 3a i 3b, a w niedzielę : 3c i 3d. Klasy reprezentowane były przez  5- osobowe drużyny, wyłonione w eliminacjach wstępnych, które odbyły się wcześniej  w poszczególnych klasach. Dzieci między innymi musiały wykazać się wiedzą na temat Polski, pisały listy do wybranego wybitnego Polaka i rysowały jego portret.

Podczas konkursu drużyny zmierzyły się z pytaniami o znanych Polakach oraz z pytaniami ogólnymi, dotyczącymi polskich legend, przysłów, geografii, historii.  Zawodnicy mieli także okazję wykazać się znajomością ortografii i gramatyki j.polskiego.

Gorąca atmosfera rywalizacji udzieliła się nie tylko zawodnikom, ale również zgromadzonej publiczności, składającej się z uczniów klas młodszych, która okrzykami zachęcała kolegów do wysiłku. Przez cały czas trwania konkursu drużynom oraz publiczności towarzyszyła piosenka „Kocham Cię Polsko”, która  wprawiała wszystkich w nastrój wspaniałej i radosnej zabawy.

Walka była bardzo wyrównana, ale -zgodnie z Regulaminem Konkursu- nadszedł czas wyłonienia laureatów. W sobotę zwyciężyła klasa 3b, natomiast w niedzielę- klasa 3c.

Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymali wspaniałe nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Dziękujemy organizatorom turnieju - Polskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu działającemu  przy naszej szkole ( szczególnie pani prezes Joannie Wawrzyńskiej) oraz Radzie Rodziców za zaangażowanie w organizację wspaniałej imprezy, która dostarczyła nam tak wiele  radości. Dziękujemy również rodzicom, którzy przyczynili się do zorganizowania kawiarenki oraz nauczycielom przygotowującym konkurs : Małgorzacie Całej, Alicji Soi , Joannie Marczak i Dominice Marciszyn – Boroń.

     W tych samych dniach odbyła się także akcja wymiany książek, z której dochód został przenaczony na pomoc w leczeniu Mateusza Bednarczyka. Dziękujemy gorąco wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji.