Plan lekcji i zajęcia dodatkowe

Plan lekcji ( dostępny w zakładce Uczniowie) obejmuje jedynie przedmioty wynikające z Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.(DZ.U z 2010r. Nr 170, poz. 1143, z późn.zm.).Wszelkie zajęcia dodatkowe są prowadzone za odpłatnością przez Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne.Szczegóły w zakładce Uczniowie/zajęcia dodatkowe.