Rodzice

 Regulamin Rady Rodziców >>>>

 Skład  Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/21

wybory odbędą się na przełomie września/ października

 Prezydium Rady Rodziców

 
Przewodniczacy: Renata Pazur
Skarbnik: Magdalena Miroś
 

Uprzejmie prosimy, aby wszystkie wpłaty dokonywane na rzecz RR były dobrze opisane ( imię i nazwisko, klasa - np. 2b SP).

 

Nazwa konta:             Polish Parents Association 
Bank:                           AIB Bank
Bank Code:                 93-32-36
Account Number:     47864044
IBAN:                           IE13AIBK93323647864044