Rodzice

 Regulamin Rady Rodziców >>>>

 Skład  Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

 

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

przewodniczący: Wojciech Ablewicz

 

z-ca przewodniczącego: Anita Pryzmont

 

skarbnik: Justyna Hammon

 

sekretarz: Joanna Adamsons

 

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

 

przewodniczący: Jacek Pęchalski

 

z-ca przewodniczącego: Katarzyna Tockas

 

sekretarz: Anna Bednarska

 

 

Uprzejmie prosimy, aby wszystkie wpłaty dokonywane na rzecz RR były dobrze opisane ( imię i nazwisko, klasa - np. 2b SP).

           Konto Rady Rodziców:

           Polish Parents Association

           Bank: AIB

           Sort Code: 93-32-36

           Numer konta: 47 86 40 44