Aktualności

Jak czytałam dzieciom

Sobotni poranek. Polska szkoła, gromada dzieci klasy trzeciej przychodzi do świetlicy posłuchać czytania lektury szkolnej.... Ale będą nudy.... A tu opowiastki Grzegorza Kasdepke w przezabawnej „Kacperiadzie” czytane przez dwoje rodziców - Dorotę i Tomka. Niby nic takiego, a lektura wciąga ... .

Legitymacje szkolne

Przypominamy o możliwości uzyskania legitymacji szkolnej przez uczniów naszej szkoły.

1.Pobierz  i wypełnij podanie >>>>

2.Przyklej odpowiednie zdjęcie.

3. Dostarcz wychowawcy klasy.

Plan lekcji i zajęcia dodatkowe

Plan lekcji ( dostępny w zakładce Uczniowie) obejmuje jedynie przedmioty wynikające z Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.(DZ.U z 2010r. Nr 170, poz. 1143, z późn.zm.).Wszelkie zajęcia dodatkowe są prowadzone za odpłatnością przez Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne.Szczegóły w zakładce Uczniowie/zajęcia dodatkowe.

Zaproszenie

W naszej szkole dzieje się bardzo dużo. Jako szkoła na obczyźnie oferujemy nie tylko zajęcia obowiązkowe, ale także szereg zajęć dodatkowych i wydarzeń kulturalnych. Jest to możliwe dzięki Radzie  Rodziców i Polskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu. Organizacje te dbają o urozmaicenie oferty placówki. Rodzice od lat poświęcają swój czas i talent na rzecz  naszej społeczności.

Strony