Aktualności

Samorząd Uczniowski 2015/16 - wyniki wyborów

Ostatnie dni to prawdziwe święto demokracji w naszej szkole. Tym razem 3 i 4 października br. uczniowie wybrali nowy Samorząd Uczniowski.
Spośród wielu kandydatów, którzy z wielkim zaangażowaniem walczyli o głosy koleżanek i kolegów wybrani zostali:

1.Adrian Myszak I LO – przewodniczący SU

2. Norbert Stochla II gimnazjum – zastępca SU

2. Filip Lewandowski Vb

4. Laura Stanikowska VI c

5. Olga Czerwińska VI b

6. Julia Warchala VI d
Funkcje pozostałe zostaną przydzielone w czasie pierwszego zebrania Samorządu.

Prezydium Rady Rodziców 2015/16

Miło nam poinformować, że w szkole działa już nowa Rada Rodziców.
W sobotę, 21 września b.r. w naszym SPK odbyło się walne zebranie Rady Rodziców. W jego trakcie przekazujący obowiązki Rodzice złożyli sprawozdanie ze swojej działalności oraz rozliczenie finansowe zgromadzonych środków. Następnie przeprowadzone zostało głosowanie w wyniku, którego wyłoniono nowe Prezydium RR. Jego skład przedstawia się następująco:

przewodniczący: pan Wojciech Ablewicz
z-ca przewodniczącego: pani Anita Pryzmont
skarbnik: pani Justyna Hammon
sekretarz: pani Joanna Adamsons

Pożegnanie

20 czerwca 2015 roku pożegnaliśmy pani Mariolę Iżycką- kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie. Pani Kierownik została pożegnana przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne oraz przez pana Ambasadora RP w Irlandii Ryszarda Sarkowicza, w którego imieniu został odczytany list gratulacyjny przez Zastępcę Ambasadora- pana Piotra Rakowskiego.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

W dniu 20 czerwca 2015 miała odbyła się uroczystość zakonczenia roku szkolnego 2014/2015.Mieliśmy zaszczyt gościć Zastępcę Ambasadora pana Piotra Rakowskiego, który wręczył Dyplomy Ambasadora uczniom z najwyższą średnią ocen. Momo wygórowanych wymagań, dyplomy zdobyło aż 59 uczniów!Składamy Im serdeczne gratulacje, a wszystkich zachęcamy do wytrwałej pracy w przyszłym roku szkolnym. Największym hitem okazało się jednak przedstawienie przygotowane przez uczniów klas 6d, 6c i 5 b pod opieką pań: marty Wybraniec i Iwony Siniarskiej.Występ zebrał zasłużone gromkie brawa.

Dzień Dziecka 2015

W dniu 30 maja 2015 roku odbył się kolejny Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Impreza po raz 7 została zorganizowana przez Rodziców uczniów naszej szkoły.Obecnych i byłych- pracujących społecznie w Polskim Stowarzyszeniu Edukacyjnym i Radzie Rodziców. Dziękujemy bardzo za wspaniałe przygotowanie naszego dorocznego święta! Dziękujemy także Ambasadzie RP w Dublinie za dofinansowanie zabawy.Zobacz galerię zdjęć wykonanych przez pana Wieńczysława Śliwińskiego.

Strony