Aktualności

Spotkanie z pisarzem Łukaszem Wierzbickim

W niedzielę 29 listopada Szkolny Punkt Konsultacyjny w Dublinie odwiedził Łukasz Wierzbicki, menadżer kultury, redaktor, autor książek dla dzieci, z zamiłowania podróżnik. Na spotkanie z pisarzem zaproszeni zostali uczniowie klas 1-4.
Autor zabrał dzieci w magiczną podróż po swojej twórczości – ubarwiając ją prezentacją multimedialną, w którą były wplecione odgłosy zwierząt, archiwalne zdjęcia oraz fragmenty filmów. Opowiadał, o tym jak powstawały jego książki, które oparte są na autentycznych wydarzeniach.

Spotkanie z sędzią

W ubiegły weekend gościliśmy w naszej szkole panią Katarzynę Sobieską - sędzie Sądu Rejonowego w Legnicy. Podczas spotkań z klasami gimnazjalnymi licealnymi Pani Sędzia omawiała z młodzieżą zagadnienia związane z bezpieczeństwem, m.in. wyjaśniała przyczyny zachowań agresywnych i objaśniała właściwe reakcje wobec nich oraz udzielała informacji dotyczących sposobów rozpoznawania zachowań zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.

Samorząd Uczniowski 2015/16 - wyniki wyborów

Ostatnie dni to prawdziwe święto demokracji w naszej szkole. Tym razem 3 i 4 października br. uczniowie wybrali nowy Samorząd Uczniowski.
Spośród wielu kandydatów, którzy z wielkim zaangażowaniem walczyli o głosy koleżanek i kolegów wybrani zostali:

1.Adrian Myszak I LO – przewodniczący SU

2. Norbert Stochla II gimnazjum – zastępca SU

2. Filip Lewandowski Vb

4. Laura Stanikowska VI c

5. Olga Czerwińska VI b

6. Julia Warchala VI d
Funkcje pozostałe zostaną przydzielone w czasie pierwszego zebrania Samorządu.

Prezydium Rady Rodziców 2015/16

Miło nam poinformować, że w szkole działa już nowa Rada Rodziców.
W sobotę, 21 września b.r. w naszym SPK odbyło się walne zebranie Rady Rodziców. W jego trakcie przekazujący obowiązki Rodzice złożyli sprawozdanie ze swojej działalności oraz rozliczenie finansowe zgromadzonych środków. Następnie przeprowadzone zostało głosowanie w wyniku, którego wyłoniono nowe Prezydium RR. Jego skład przedstawia się następująco:

przewodniczący: pan Wojciech Ablewicz
z-ca przewodniczącego: pani Anita Pryzmont
skarbnik: pani Justyna Hammon
sekretarz: pani Joanna Adamsons

Strony